Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-06-15 住宅 柴灣 雅麗閣 -- -- 15500 E016551 詳情
  2019-06-15 車位 小西灣 富景花園 -- -- 3000 C015217 詳情
  2019-06-15 居屋 柴灣 康翠台 第04座 -- -- 6.980 E020555 詳情 按揭計算
  2019-06-12 住宅 柴灣 富明閣 468 406 6.100 N018682 詳情 按揭計算
  2019-06-12 車位 柴灣 樂翠台 -- -- 2800 C014761 詳情
  2019-06-10 住宅 柴灣 金源洋樓 B座 351 240 4.600 13000 N020479 詳情 按揭計算
  2019-06-09 住宅 柴灣 雅景閣 401 328 13800 N016863 詳情
  2019-06-09 住宅 柴灣 華泰大廈 -- 367 5.000 N011083 詳情 按揭計算
  2019-06-09 住宅 柴灣 樂翠台 第01座 679 593 17500 N020539 詳情
  2019-06-09 住宅 柴灣 新翠花園 第05座 748 622 22800 N012292 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.