Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-08-18 住宅 柴灣 仁樂大廈 B座 360 290 12500 N019977 詳情
  2018-08-18 居屋 小西灣 曉翠苑 A座 雅翠閣 827 645 4800 N009204 詳情
  2018-08-18 居屋 柴灣 宏德居 德禧樓 B4 535 446 16000 N017276 詳情
  2018-08-18 住宅 柴灣 高威閣 第01座 484 396 5.900 14500 N001650 詳情 按揭計算
  2018-08-18 居屋 柴灣 康翠台 第01座 582 504 6.380 C018233 詳情 按揭計算
  2018-08-18 商舖 柴灣 東港城 179 -- 1.180 E019227 詳情 按揭計算
  2018-08-18 住宅 小西灣 藍灣半島 第08座 -- 637 15.500 C020016 詳情 按揭計算
  2018-08-18 車位 柴灣 樂軒台 -- -- 1.380 N015613 詳情 按揭計算
  2018-08-17 住宅 柴灣 富城閣 529 459 5.600 N019954 詳情 按揭計算
  2018-08-17 住宅 柴灣 翠灣村 B座 翠壽樓 785 598 4.400 N019969 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.