Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-10-15 居屋 小西灣 富景花園 第03座 706 591 5.980 N020134 詳情 按揭計算
  2018-10-15 居屋 柴灣 山翠苑 A座 翠珮樓 474 379 5.380 N016568 詳情 按揭計算
  2018-10-15 居屋 柴灣 康翠台 第01座 582 504 18000 N020143 詳情
  2018-10-15 居屋 小西灣 富景花園 第10座 515 431 3.650 C020058 詳情 按揭計算
  2018-10-15 居屋 柴灣 康翠台 第01座 582 504 18000 N020143 詳情
  2018-10-15 居屋 柴灣 宏德居 德禧樓 B4 517 429 16000 W020145 詳情
  2018-10-14 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 802 700 22000 N020022 詳情
  2018-10-14 居屋 柴灣 山翠苑 C座 翠琳樓 468 374 5.300 N020101 詳情 按揭計算
  2018-10-14 住宅 柴灣 翠灣村 B座 翠壽樓 -- 385 3.500 W020110 詳情 按揭計算
  2018-10-14 居屋 小西灣 佳翠苑 B座 耀翠閣 820 606 5.480 C019665 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.