Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-02-23 居屋 柴灣 杏翠苑 B座 翠瑩閣 807 645 6.200 N012857 詳情 按揭計算
  2019-02-23 居屋 柴灣 杏翠苑 B座 翠瑩閣 509 407 3.850 N019029 詳情 按揭計算
  2019-02-23 住宅 小西灣 藍灣半島 第09座 725 498 23800 N019790 詳情
  2019-02-23 居屋 柴灣 宏德居 德福樓 A1 522 434 5.800 W020346 詳情 按揭計算
  2019-02-23 居屋 小西灣 富怡花園 第02期 第05座 716 592 5.500 C020003 詳情 按揭計算
  2019-02-21 居屋 小西灣 富怡花園 第02期 第05座 716 592 5.500 C020003 詳情 按揭計算
  2019-02-18 居屋 柴灣 康翠台 第06座 747 646 7.800 E019521 詳情 按揭計算
  2019-02-18 商舖 小西灣 富景花園 商場 -- -- 1.750 N020323 詳情 按揭計算
  2019-02-18 住宅 柴灣 灣景園 614 450 6.900 E020337 詳情 按揭計算
  2019-02-18 居屋 柴灣 景翠苑 A座 498 374 4.500 14000 N017843 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.