Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-01-19 住宅 柴灣 永利中心 C座 368 260 13800 W020299 詳情
  2019-01-19 居屋 柴灣 康翠台 第01座 582 504 6.500 E020280 詳情 按揭計算
  2019-01-19 住宅 柴灣 永利中心 C座 368 260 13800 N017064 詳情
  2019-01-19 居屋 小西灣 佳翠苑 A座 顯翠閣 -- 649 5.080 W020295 詳情 按揭計算
  2019-01-16 住宅 柴灣 雅麗閣 360 309 13000 N020168 詳情
  2019-01-16 居屋 小西灣 富景花園 第02座 707 592 5.000 C019854 詳情 按揭計算
  2019-01-16 居屋 柴灣 宏德居 德禧樓 B4 557 463 6.050 17000 C018756 詳情 按揭計算
  2019-01-16 住宅 柴灣 滿華樓 -- 322 4.500 N020190 詳情 按揭計算
  2019-01-16 住宅 柴灣 新翠花園 第06座 653 534 22000 N007833 詳情
  2019-01-15 住宅 柴灣 建業大樓 -- 257 3.680 N020291 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.