Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-06-17 居屋 小西灣 富欣花園 第02期 第02座 504 431 4.800 C019760 詳情 按揭計算
  2018-06-17 車位 柴灣 永利中心 -- -- 1.180 N019326 詳情 按揭計算
  2018-06-17 居屋 柴灣 宏德居 德福樓 A1 559 465 17000 W019827 詳情
  2018-06-17 車位 柴灣 富安閣 -- -- 2000 N019855 詳情
  2018-06-17 居屋 柴灣 康翠台 第01座 582 504 6.200 E019733 詳情 按揭計算
  2018-06-17 車位 小西灣 富怡花園 -- -- 3200 N013074 詳情
  2018-06-17 居屋 柴灣 樂軒台 第05座 -- -- 4.200 N019891 詳情 按揭計算
  2018-06-17 工業 柴灣 祥達中心 1061 -- 19000 C019776 詳情
  2018-06-17 居屋 柴灣 山翠苑 C座 翠琳樓 -- -- 5.380 N006435 詳情 按揭計算
  2018-06-17 車位 小西灣 富怡花園 -- -- 1.200 C019890 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.