Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-07-19 住宅 柴灣 富城閣 529 459 5.900 N019954 詳情 按揭計算
  2018-07-18 住宅 柴灣 新翠花園 第02座 707 589 11.800 N019949 詳情 按揭計算
  2018-07-18 居屋 小西灣 富怡花園 第01期 第02座 584 483 16800 C014698 詳情
  2018-07-18 居屋 柴灣 景翠苑 A座 591 443 4.680 N019767 詳情 按揭計算
  2018-07-18 住宅 柴灣 柴灣戲院大廈 539 437 6.050 W019935 詳情 按揭計算
  2018-07-18 住宅 柴灣 金源洋樓 B座 357 240 12000 W019950 詳情
  2018-07-18 居屋 柴灣 山翠苑 A座 翠珮樓 468 374 14500 N015550 詳情
  2018-07-17 居屋 小西灣 富欣花園 第01期 第08座 693 592 5.990 N009476 詳情 按揭計算
  2018-07-17 工業 柴灣 祥達中心 1061 -- 19000 C017725 詳情
  2018-07-17 居屋 柴灣 山翠苑 A座 翠珮樓 468 374 14500 N015550 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.