Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-09-17 居屋 柴灣 樂翠台 第02座 802 700 20000 E012734 詳情
  2018-09-17 住宅 柴灣 峰華村 第03座 秀峰樓 -- 443 2.500 N020062 詳情 按揭計算
  2018-09-17 居屋 柴灣 景翠苑 A座 513 385 5.000 N019978 詳情 按揭計算
  2018-09-17 居屋 柴灣 山翠苑 B座 翠瑜樓 474 379 14800 N013677 詳情
  2018-09-17 車位 小西灣 富景花園 -- -- 3000 C020099 詳情
  2018-09-17 住宅 柴灣 新德樓 571 417 7.180 15500 C017527 詳情 按揭計算
  2018-09-17 車位 小西灣 富怡花園 -- -- 3000 C017701 詳情
  2018-09-14 住宅 小西灣 藍灣半島 第09座 725 506 24500 C016619 詳情
  2018-09-14 住宅 柴灣 永利中心 C座 368 260 14200 W019853 詳情
  2018-09-14 住宅 柴灣 新翠花園 第01座 748 615 10.800 N012237 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.