Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-04-23 居屋 柴灣 宏德居 德禧樓 B4 557 463 6.380 N013465 詳情 按揭計算
  2019-04-22 居屋 柴灣 樂翠台 第02座 802 700 19500 N017431 詳情
  2019-04-19 居屋 小西灣 佳翠苑 A座 顯翠閣 820 606 5.080 N020072 詳情 按揭計算
  2019-04-19 住宅 柴灣 新翠花園 第03座 617 510 19000 N017552 詳情
  2019-04-19 居屋 柴灣 景翠苑 A座 513 385 3.800 N019978 詳情 按揭計算
  2019-04-19 居屋 柴灣 山翠苑 B座 翠瑜樓 468 374 14800 N015016 詳情
  2019-04-19 車位 柴灣 康翠台 -- -- 3400 E017147 詳情
  2019-04-19 車位 小西灣 富景花園 -- -- 1.450 E020269 詳情 按揭計算
  2019-04-19 住宅 柴灣 高威閣 第03座 620 503 6.800 20000 E012486 詳情 按揭計算
  2019-04-19 車位 小西灣 富景花園 -- -- 1.420 E020271 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.