Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-12-09 住宅 柴灣 翠灣村 B座 翠壽樓 505 407 4.560 W020225 詳情 按揭計算
  2018-12-08 居屋 小西灣 佳翠苑 B座 耀翠閣 820 598 5.800 C014725 詳情 按揭計算
  2018-12-07 住宅 柴灣 新翠花園 第06座 537 454 7.000 N020240 詳情 按揭計算
  2018-12-06 住宅 柴灣 建業大樓 -- 257 3.800 N020221 詳情 按揭計算
  2018-12-06 住宅 柴灣 新翠花園 第01座 748 615 22500 N017449 詳情
  2018-12-04 居屋 柴灣 山翠苑 A座 翠珮樓 474 374 15000 E017387 詳情
  2018-12-04 住宅 柴灣 永利中心 C座 -- 260 5.080 N020224 詳情 按揭計算
  2018-12-03 住宅 柴灣 高威閣 第01座 484 396 5.290 N020158 詳情 按揭計算
  2018-12-01 住宅 柴灣 富城閣 529 459 6.300 N020183 詳情 按揭計算
  2018-12-01 居屋 柴灣 景翠苑 A座 501 376 4.200 W020184 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.