Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-05-22 居屋 小西灣 富怡花園 第01期 第03座 -- -- 5.500 C019816 詳情 按揭計算
  2018-05-21 車位 小西灣 富怡花園 -- -- 1.230 C017304 詳情 按揭計算
  2018-05-20 住宅 小西灣 藍灣半島 第09座 725 498 22500 N019790 詳情
  2018-05-20 車位 小西灣 富怡花園 -- -- 1.480 C015780 詳情 按揭計算
  2018-05-20 居屋 柴灣 宏德居 德壽樓 B3 557 463 17000 N017532 詳情
  2018-05-20 住宅 柴灣 建業大樓 -- 257 11000 N017109 詳情
  2018-05-20 車位 小西灣 富欣花園 -- -- 1.030 C019684 詳情 按揭計算
  2018-05-20 住宅 柴灣 滿華樓 -- 322 4.250 N019804 詳情 按揭計算
  2018-05-20 居屋 柴灣 宏德居 德福樓 A1 -- -- 1.050 2300 N004279 詳情 按揭計算
  2018-05-20 住宅 柴灣 高威閣 第03座 484 396 15800 N019809 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.