Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-05-20 住宅 柴灣 建業大樓 -- 257 11000 N017109 詳情
  2018-05-07 住宅 柴灣 建業大樓 -- 257 3.680 W019727 詳情 按揭計算
  2018-04-12 住宅 柴灣 建業大樓 -- 280 3.800 N019209 詳情 按揭計算
  2018-04-03 住宅 柴灣 建業大樓 360 280 3.980 N019697 詳情 按揭計算
  2018-03-31 住宅 柴灣 建業大樓 360 257 380.000 11500 N017617 詳情 按揭計算
  2018-03-26 住宅 柴灣 建業大樓 360 257 3.500 N019184 詳情 按揭計算
  2018-03-26 住宅 柴灣 建業大樓 360 280 3.800 N017457 詳情 按揭計算
  2018-03-24 住宅 柴灣 建業大樓 -- 257 11000 N017105 詳情
  2018-02-27 住宅 柴灣 建業大樓 360 257 3.680 N016488 詳情 按揭計算
  2018-02-27 住宅 柴灣 建業大樓 360 257 11800 N019572 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.