Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-11-14 住宅 柴灣 建業大樓 360 280 3.980 N017457 詳情 按揭計算
  2018-11-14 住宅 柴灣 建業大樓 360 280 3.980 N017457 詳情 按揭計算
  2018-10-12 住宅 柴灣 建業大樓 360 257 12000 N012947 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.