Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-11-15 居屋 柴灣 景翠苑 A座 546 409 5.000 N011617 詳情 按揭計算
  2018-11-13 居屋 柴灣 景翠苑 A座 501 376 4.280 N016800 詳情 按揭計算
  2018-11-08 居屋 柴灣 景翠苑 A座 501 376 4.280 N016800 詳情 按揭計算
  2018-11-04 居屋 柴灣 景翠苑 A座 501 376 4.200 W020184 詳情 按揭計算
  2018-10-28 居屋 柴灣 景翠苑 A座 513 385 14800 N020048 詳情
  2018-10-01 居屋 柴灣 景翠苑 A座 546 409 4.980 N020117 詳情 按揭計算
  2018-09-17 居屋 柴灣 景翠苑 A座 513 385 5.000 N019978 詳情 按揭計算
  2018-09-07 居屋 柴灣 景翠苑 A座 513 385 14800 N020048 詳情
  2018-09-04 居屋 柴灣 景翠苑 A座 513 385 14800 N020048 詳情
  2018-09-03 居屋 柴灣 景翠苑 A座 500 376 4.100 N017427 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.