Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-06-13 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 985 860 23000 W019712 詳情
  2018-05-12 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 803 701 6.980 E016395 詳情 按揭計算
  2018-05-03 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 676 590 6.100 E013295 詳情 按揭計算
  2018-04-19 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 678 592 6.290 E017200 詳情 按揭計算
  2018-04-16 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 678 592 6.290 E017200 詳情 按揭計算
  2018-03-28 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 803 701 6.980 C015467 詳情 按揭計算
  2018-03-19 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 678 592 19000 N010074 詳情
  2018-03-19 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 678 592 19000 N010074 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.