Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-02-21 柴灣 杏花村 第39座 9 3 598 7.000 @11706 詳情 最近放盤
  2019-02-20 柴灣 仁樂大廈 B座 12 H 3.780 詳情 最近放盤
  2019-02-19 柴灣 仁樂大廈 B座 17 L 3.750 詳情 最近放盤
  2019-02-19 柴灣 康翠台 第01座 28 E 582 6.300 @10825 詳情 最近放盤
  2019-02-18 柴灣 康翠台 第05座 6 B 587 6.000 @10221 詳情 最近放盤
  2019-02-18 柴灣 杏花村 第24座 13 8 739 10.950 @14817 詳情 最近放盤
  2019-02-15 柴灣 杏花村 第16座 9 5 583 7.850 @13465 詳情 最近放盤
  2019-02-15 柴灣 杏花村 第28座 5 1 722 9.600 @13296 詳情 最近放盤
  2019-02-14 柴灣 杏花村 第40座 1 5 648 3.800 @5864 詳情 最近放盤
  2019-02-14 柴灣 杏花村 第50座 2 2 779 9.960 @12786 詳情 最近放盤
  2019-02-14 柴灣 杏花村 第01座 9 7 724 9.180 @12680 詳情 最近放盤
  2019-02-14 柴灣 杏花村 第20座 6 7 580 7.200 @12414 詳情 最近放盤
  2019-02-14 柴灣 新翠花園 第03座 24 F 640 7.200 @11250 詳情 最近放盤
  2019-02-14 柴灣 翠灣村 A座 翠福樓 23 14 493 3.990 @8093 詳情 最近放盤
  2019-02-13 柴灣 康翠台 第05座 28 D 747 7.750 @10375 詳情 最近放盤
  2019-02-13 柴灣 滿華樓 11 6 1.800 詳情 最近放盤
  2019-02-13 柴灣 杏花村 第20座 7 4 584 7.398 @12668 詳情 最近放盤
  2019-02-12 柴灣 樂翠台 第02座 24 F 679 6.000 @8837 詳情 最近放盤
  2019-02-11 柴灣 康翠台 第04座 27 C 747 7.400 @9906 詳情 最近放盤
  2019-02-11 柴灣 建業大樓 12 B 3.400 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.