Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2018-05-21 柴灣 新翠花園 第05座 15 D 566 6.750 @11926 詳情 最近放盤
  2018-05-18 柴灣 灣景園 30 G 849 8.820 @10389 詳情 最近放盤
  2018-05-18 柴灣 香島 第05座 9 C 26.615 詳情 最近放盤
  2018-05-18 柴灣 滿華樓 4 11 3.918 詳情 最近放盤
  2018-05-17 柴灣 華裕閣 3 J 403 4.980 @12357 詳情 最近放盤
  2018-05-17 柴灣 康翠台 第02座 1 E 582 5.380 @9244 詳情 最近放盤
  2018-05-17 柴灣 仁樂大廈 B座 14 G 3.000 詳情 最近放盤
  2018-05-16 柴灣 新翠花園 第01座 1 H 7.450 詳情 最近放盤
  2018-05-16 柴灣 香島 第05座 8 C 24.196 詳情 最近放盤
  2018-05-16 柴灣 仁樂大廈 A座 4 C 3.000 詳情 最近放盤
  2018-05-15 柴灣 建業大樓 12 J 3.550 詳情 最近放盤
  2018-05-14 柴灣 杏花村 第22座 5 8 970 16.250 @16753 詳情 最近放盤
  2018-05-11 柴灣 怡翠苑 A座 暢怡閣 9 1 567 6.000 @10582 詳情 最近放盤
  2018-05-11 柴灣 杏花村 第07座 13 3 8.080 詳情 最近放盤
  2018-05-10 柴灣 雅麗閣 9 G 4.100 詳情 最近放盤
  2018-05-10 柴灣 杏花村 第33座 17 3 597 7.500 @12563 詳情 最近放盤
  2018-05-09 柴灣 翠灣村 A座 翠福樓 18 10 785 2.500 @3185 詳情 最近放盤
  2018-05-09 柴灣 樂軒台 第04座 26 F 522 5.000 @9579 詳情 最近放盤
  2018-05-08 柴灣 灣景園 12 F 849 7.500 @8834 詳情 最近放盤
  2018-05-08 柴灣 金源洋樓 C座 10 3 351 3.300 @9402 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.