Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2018-10-10 柴灣 金源洋樓 B座 21 5 351 4.100 @11681 詳情 最近放盤
  2018-10-09 柴灣 康翠台 第01座 12 G 582 6.330 @10876 詳情 最近放盤
  2018-10-09 柴灣 山翠苑 A座 翠珮樓 21 2 468 5.200 @11111 詳情 最近放盤
  2018-10-09 柴灣 景翠苑 A座 18 7 590 4.000 @6780 詳情 最近放盤
  2018-10-08 柴灣 灣景園 6 C 849 8.480 @9988 詳情 最近放盤
  2018-10-08 柴灣 新翠花園 第01座 23 G 489 6.850 @14008 詳情 最近放盤
  2018-10-08 柴灣 景翠苑 A座 8 9 797 6.000 @7528 詳情 最近放盤
  2018-10-05 柴灣 華裕閣 9 E 430 5.450 @12674 詳情 最近放盤
  2018-10-03 柴灣 杏花村 第43座 12 4 648 9.180 @14167 詳情 最近放盤
  2018-09-28 柴灣 仁樂大廈 B座 8 S 3.900 詳情 最近放盤
  2018-09-27 柴灣 康翠台 第03座 8 H 747 6.000 詳情 最近放盤
  2018-09-26 柴灣 景翠苑 A座 4 6 590 4.560 @7729 詳情 最近放盤
  2018-09-26 柴灣 景翠苑 A座 2 8 500 4.000 @8000 詳情 最近放盤
  2018-09-21 柴灣 金源洋樓 B座 16 7 365 4.190 @11479 詳情 最近放盤
  2018-09-21 柴灣 建業大樓 14 L 1.800 詳情 最近放盤
  2018-09-21 柴灣 金源洋樓 C座 8 5 357 3.600 @10084 詳情 最近放盤
  2018-09-21 柴灣 樂翠台 第02座 14 J 802 7.300 @9102 詳情 最近放盤
  2018-09-20 柴灣 灣景園 21 F 849 8.800 @10365 詳情 最近放盤
  2018-09-19 柴灣 華泰大廈 12 D 4.920 詳情 最近放盤
  2018-09-19 柴灣 新翠花園 第04座 23 F 8.500 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.