Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2018-09-14 柴灣 仁樂大廈 A座 18 E 4.450 詳情 最近放盤
  2018-09-14 柴灣 富城閣 6 G 5.530 詳情 最近放盤
  2018-09-13 柴灣 杏花村 第18座 7 3 732 10.410 @14221 詳情 最近放盤
  2018-09-13 柴灣 建業大樓 3 L 3.500 詳情 最近放盤
  2018-09-12 柴灣 景翠苑 A座 4 6 590 4.560 @7729 詳情 最近放盤
  2018-09-12 柴灣 灣景園 9 F 849 8.780 @10342 詳情 最近放盤
  2018-09-12 柴灣 灣景園 9 F 849 8.780 @10342 詳情 最近放盤
  2018-09-12 柴灣 杏花村 第13座 5 4 583 6.580 @11286 詳情 最近放盤
  2018-09-12 柴灣 富城閣 6 G 5.530 詳情 最近放盤
  2018-09-12 柴灣 仁樂大廈 A座 11 B 4.460 詳情 最近放盤
  2018-09-12 柴灣 灣景園 32 E 620 6.850 @11048 詳情 最近放盤
  2018-09-10 柴灣 雅景閣 3 K 401 5.300 @13217 詳情 最近放盤
  2018-09-10 柴灣 杏花村 第27座 12 7 771 13.680 @17743 詳情 最近放盤
  2018-09-10 柴灣 翠灣村 B座 翠壽樓 11 2 493 4.500 @9128 詳情 最近放盤
  2018-09-10 柴灣 康翠台 第03座 11 F 875 8.480 @9691 詳情 最近放盤
  2018-09-07 柴灣 杏花村 第41座 2 3 766 9.960 @13003 詳情 最近放盤
  2018-09-07 柴灣 杏花村 第11座 16 4 583 8.500 @14580 詳情 最近放盤
  2018-09-06 柴灣 康翠台 第07座 20 B 587 6.428 @10951 詳情 最近放盤
  2018-09-05 柴灣 高威閣 第03座 9 H 484 5.600 @11570 詳情 最近放盤
  2018-09-05 柴灣 杏花村 第10座 10 3 559 8.350 @14937 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.