Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2018-08-16 柴灣 永利中心 C座 26 2 371 4.890 @13181 詳情 最近放盤
  2018-08-16 柴灣 杏花村 第41座 11 4 648 8.900 @13735 詳情 最近放盤
  2018-08-14 柴灣 樂軒台 第04座 8 B 589 4.380 @7436 詳情 最近放盤
  2018-08-14 柴灣 新翠花園 第01座 26 B 7.380 詳情 最近放盤
  2018-08-14 柴灣 新翠花園 第03座 30 F 640 8.380 @13094 詳情 最近放盤
  2018-08-13 柴灣 杏花村 第12座 15 3 732 11.700 @15984 詳情 最近放盤
  2018-08-13 柴灣 金源洋樓 C座 4 4 351 3.980 @11339 詳情 最近放盤
  2018-08-13 柴灣 灣景園 17 A 614 7.290 @11873 詳情 最近放盤
  2018-08-08 柴灣 新翠花園 第02座 23 B 707 10.600 @14993 詳情 最近放盤
  2018-08-06 柴灣 山翠苑 A座 翠珮樓 17 6 468 5.170 @11047 詳情 最近放盤
  2018-08-03 柴灣 杏花村 第31座 17 6 597 8.800 @14740 詳情 最近放盤
  2018-08-03 柴灣 建業大樓 21 K 3.800 詳情 最近放盤
  2018-08-03 柴灣 金源洋樓 B座 18 2 351 4.050 @11538 詳情 最近放盤
  2018-08-03 柴灣 杏花村 第29座 7 1 856 14.230 @16624 詳情 最近放盤
  2018-08-03 柴灣 建業大樓 8 J 3.995 詳情 最近放盤
  2018-08-02 柴灣 杏花村 第34座 15 4 676 9.630 @14246 詳情 最近放盤
  2018-08-02 柴灣 杏花村 第22座 15 2 775 13.500 @17419 詳情 最近放盤
  2018-08-02 柴灣 康翠台 第07座 17 G 582 5.980 @10275 詳情 最近放盤
  2018-08-01 柴灣 杏花村 第02座 5 1 583 7.240 @12419 詳情 最近放盤
  2018-08-01 柴灣 山翠苑 C座 翠琳樓 8 5 468 5.163 @11032 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.