Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-01-17 柴灣 杏花村 第17座 12 3 559 7.210 @12898 詳情 最近放盤
  2019-01-16 柴灣 仁樂大廈 A座 16 F 3.500 詳情 最近放盤
  2019-01-16 柴灣 高威閣 第03座 19 B 620 6.000 @9677 詳情 最近放盤
  2019-01-16 柴灣 永利中心 B座 6 7 3.700 詳情 最近放盤
  2019-01-16 柴灣 杏花村 第34座 20 8 639 8.000 @12520 詳情 最近放盤
  2019-01-11 柴灣 杏花村 第19座 18 1 664 9.000 @13554 詳情 最近放盤
  2019-01-10 柴灣 翠灣村 A座 翠福樓 16 10 785 3.500 @4459 詳情 最近放盤
  2019-01-09 柴灣 景翠苑 A座 11 2 500 4.200 @8400 詳情 最近放盤
  2019-01-09 柴灣 新翠花園 第03座 1 D 611 5.000 @8183 詳情 最近放盤
  2019-01-08 柴灣 杏花村 第24座 7 1 739 9.000 @12179 詳情 最近放盤
  2019-01-04 柴灣 高威閣 第01座 8 H 484 5.180 @10702 詳情 最近放盤
  2019-01-03 柴灣 新翠花園 第01座 24 G 489 6.700 @13701 詳情 最近放盤
  2019-01-03 柴灣 景翠苑 A座 14 2 500 4.000 @8000 詳情 最近放盤
  2019-01-03 柴灣 杏花村 第04座 9 1 583 7.380 @12659 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.