Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-06-13 柴灣 杏花村 第37座 2 7 608 8.450 @13898 詳情 最近放盤
  2019-06-13 柴灣 樂翠台 第01座 12 F 679 6.480 @9543 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 杏花村 第27座 15 8 856 13.728 @16037 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 杏花村 第42座 2 8 13.180 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 杏花村 第42座 2 8 13.180 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 杏花村 第46座 21 7 776 13.000 @16753 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 樂軒台 第02座 20 D 692 5.250 @7587 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 杏花村 第37座 8 7 608 8.880 @14605 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 宏德居 德禧樓 B4 14 G 557 6.000 @10772 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 康翠台 第06座 29 C 747 8.620 @11539 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 杏花村 第34座 5 7 751 11.250 @14980 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 景翠苑 A座 3 4 498 4.240 @8514 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 杏花村 第05座 13 8 583 8.300 @14237 詳情 最近放盤
  2019-06-12 柴灣 仁樂大廈 B座 12 K 3.980 詳情 最近放盤
  2019-06-11 柴灣 杏翠苑 A座 翠晶閣 23 10 509 5.710 @11218 詳情 最近放盤
  2019-06-11 柴灣 杏花村 第03座 8 1 583 8.280 @14202 詳情 最近放盤
  2019-06-11 柴灣 杏花村 第50座 1 2 779 10.108 @12976 詳情 最近放盤
  2019-06-11 柴灣 建業大樓 12 H 4.160 詳情 最近放盤
  2019-06-11 柴灣 富城閣 4 E 534 5.910 @11067 詳情 最近放盤
  2019-06-11 柴灣 仁樂大廈 B座 23 G 4.850 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.