Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2018-12-06 柴灣 杏花村 第12座 11 1 583 7.530 @12916 詳情 最近放盤
  2018-12-06 柴灣 高威閣 第02座 22 C 620 5.800 @9355 詳情 最近放盤
  2018-12-06 柴灣 翠灣村 C座 翠康樓 7 16 493 2.800 @5680 詳情 最近放盤
  2018-12-05 柴灣 杏翠苑 B座 翠瑩閣 10 6 4.900 詳情 最近放盤
  2018-12-03 柴灣 高威閣 第02座 9 D 484 2.700 @5579 詳情 最近放盤
  2018-11-30 柴灣 杏花村 第21座 17 6 574 6.000 @10453 詳情 最近放盤
  2018-11-30 柴灣 怡翠苑 B座 逸怡閣 1 6 588 5.850 @9949 詳情 最近放盤
  2018-11-29 柴灣 滿華樓 11 7 4.020 詳情 最近放盤
  2018-11-28 柴灣 建業大樓 13 F 3.780 詳情 最近放盤
  2018-11-21 柴灣 滿華樓 11 7 4.020 詳情 最近放盤
  2018-11-14 柴灣 杏花村 第31座 10 4 665 8.400 @12632 詳情 最近放盤
  2018-11-07 柴灣 金源洋樓 B座 2 8 357 3.800 @10644 詳情 最近放盤
  2018-10-31 柴灣 樂翠台 第02座 16 E 676 6.000 @8876 詳情 最近放盤
  2018-10-29 柴灣 杏花村 第46座 12 7 779 13.800 @17715 詳情 最近放盤
  2018-10-29 柴灣 峰華村 第02座 曉峰樓 15 6 2.950 詳情 最近放盤
  2018-10-26 柴灣 富安閣 7 C 383 4.622 @12068 詳情 最近放盤
  2018-10-25 柴灣 杏翠苑 A座 翠晶閣 33 4 807 6.310 @7819 詳情 最近放盤
  2018-10-25 柴灣 杏翠苑 A座 翠晶閣 33 4 807 6.310 @7819 詳情 最近放盤
  2018-10-24 柴灣 永利中心 B座 11 1 368 4.468 @12141 詳情 最近放盤
  2018-10-18 柴灣 杏花村 第12座 6 8 583 8.000 @13722 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.